Masonlardan Haşhaşiler’e Tarihin En Gizemli 10 Topluluğu

İsimlerini bilmemiz onları ne kadar gizemli yapar bilemeyiz ama amaçları ne olursa olsun bu örgütler bizlere hep karanlık işler peşinde koşuyorlarmış gibi gelir.

Aslında böyle düşünmekte de haksız değiliz. Sonuçta gizlice yaptıkları toplantılar ve aldıkları gizemli kararlar, birçok komplo teorisinin hedefi olmuştur. Bu teoriler uzaylılardan, kıyamet planlarına kadar uzar da uzar.

Tabii ki gerçekte olanlar genellikle daha zararsız şeyler(?). Ama bu onların gerçekten garip ritüelleri olmadığı ya da dünyadaki olaylar üzerinde etkileri olmadığı anlamına gelmez.

‘İnternette yazıyorsa doğrudur’ yanılgısına düşmememiz gerektiğini hatırlatıyor ve tarihin en nüfuzlu topluluklarından 10 tanesini sizlere sunuyoruz:

1 Haşhaşiler

Haşhaşiler

Haşhaşiler ya da ya da Suikastçılar, Şii kolunun İsmaililik mezhebine mensup din adamı Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Alamut Kalesi zapt ettiğinde kurulmuş olan dinî tarikat ve siyasi örgüt.

Hasan Sabbah’ın önderliğini yaptığı bu toplulukta, fedailerine sahte bir cennet vaadiyle kendi Haşhaşilik öğretisini yaymıştır.

Adamlarına cennetin anahtarlarını kendi ellerinde bulundurduğuna inandıran ve haşhaşın uyuşturucu etkisini kullanan Hasan bin Sabbah, eğitime tabi tuttuğu fedaileri aracılığıyla birçok devlet adamı ve hükümdarın canına mâl olan suikastler tertip etmeyi başarabilmiş ve çevresindeki ülkelere epey gözdağı vermiştir.

2 Kara el

Kara el

Asıl adı Birlik ya da Ölüm olan grup, 20. yüzyılın başlarında, Sırbistan dışında yaşayan Sırpların Habsburg ve Osmanlı egemenliğinden kurtulmasını sağlamak amacıyla terörist yöntemler kullanarak mücadele eden gizli Sırp örgüttür. Avusturya arşidükü Franz Ferdinand’ın ölümüyle sonuçlanan suikastı (1914) düzenleyerek I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinde etkili olmuştur.

3 Doğu Tapınakçıları Locası

Doğu Tapınakçıları Locası

Avusturyalı bir mason olan Carl Kellner Doğu Tapınakçıları Locası’nın (OTO) kurucusudur. İddiasına göre kendisine antik büyü ve mistisizmin sırları verilmiş ve Hermetik Işık Kardeşliği topluluğunun bir kolunu kurma görevi verilmişti. Örgüt yapısının masonlardan en büyük farkı kadınları da üye olarak almayı kabul etmesidir.

1910 yılında topluluğa dahil olan Aleister Crowley, locanın kuruluş manifestosunda belirttiğine göre OTO Tapınak Şovalyeleri, Gnostikler, İlluminati, Malta Şovalyeleri, Kutsal Kase, Gülhaçlar, Masonlar (tüm ritleriyle) ve Altın Şafak (ve diğer tüm hermesci akımlar) geleneklerinin tümünü içeriyordu.

4 Bilderberg Grubu

Bilderberg Grubu

Bilderberg Grubu, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen uzmanlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık, özel toplantıların ilki 1954 yılında Hollanda’nın küçük bir kasabası olan Oosterbeek’te başlamıştır. Bilderberg toplantıları üç kez de Türkiye’de yapılmıştı. Daha önceki toplantılarda ortalama 4 kişiyle temsil edilen Türkiye’nin 2007’deki toplantıya 13 katılımcı ile iştirak etmesi özellikle Bilderberg toplantılarının katılımcılarının dünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek gibi gizli bir gündemi olduğu iddiasında bulunan çevreler tarafından oldukça anlamlı bulunmuştur.

5  Thule Tarikatı

 Thule Tarikatı

Topluluğun en ünlü isimleri Rudolf Hess, Arthur Rosenberg, Adolf Hitler’dir. Thule Derneği’nin kurucusu “Baron Rudolf von Sebottendorff’tur. Rudolf, yükseköğrenimini yarım bırakıp, gemilerde üç yıl elektrikçi olarak çalıştı. Böylece birçok yer gezmiş oldu. Uzak Doğuya, ezoterik öğretiye ve gruplara da ilgisi oluştu. Ayrıca Bu gezileri sırasında simya, astroloji ve Kabala üzerinde çalışmış, Gül-Haç felsefesi üzerinde de uzun araştırmalar yapmıştır.

6 Kuru kafa ve Kemikler Cemiyeti

Kuru kafa ve Kemikler Cemiyeti

Topluluğun en ünlü isimleri George H.W. Bush, George W. Bush, John Kerry’dir. Yale Üniversitesinde kurulan örgüte üye olabilmenin doğal şartları erkek olmak, beyaz olmak ve protestan bir aileden gelmektir. Topluluğun üye listesi, üniversite yönetimi de dahil olmak üzere, tüm halka açılabilecek yerlerden gizli tutulur.

Skull and Bones, Masonik ve Illüminist görüşlerden oldukça etkilenerek kurulmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüş bir topluluktur.

7 Ve tabii ki İlluminati

Ve tabii ki İlluminati

Goethe’nin de üye olduğu düşünülen bir topluluktur. 1776’da kurulan topluluğun zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilir. Topluluğun ayrıca; monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülür. Ama şuan için bunların çoğu komplo teorisidir çünkü hiçbiri kanıtlanamamıştır.

8 Masonluk

Masonluk

Kökleri 16. yüzyılın sonlarına dayanan Masonluk, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Dünyanın her yerinden 5 milyon üyeye sahip olan Masonların en ünlü üyeleri Winston Churchill, Mark Twain, James Buchanan, Bob Dole, Henry Ford ve Benjamin Franklin’dir.

Masonlar; sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliğine inanır. Onlar için asıl amaç ideal bir insan olmaktır.

Masonluğa yeni katılan bir üye, sadece bir kuru kafa, bir kitap ve bir mumun olduğu odada ölüm ve yaşam üzerine düşünmek üzere bir gün boyunca kalır.

9 Gül-haçlılar

Gül-haçlılar

Bu örgütün cinsel temeller üzerine kurulmuştur. Kurucusu Christian Rosenkreuz olarak bilinen bu örgütün temellerinin Mısır’a daya’dığı iddia edilmektedir. Gül haçlılar 1630’da Malineler konseyi tarafından sihirbazlık ve dinsel sapkınlık suçlamasıyla kapatılmıştır.

10 Ku Klux Klan

Ku Klux Klan

Siyahi karşıtı faşist bir örgüttür. Köleliğin kaldırılmasını sağlayan Amerikan İç Savaşı sonrasında beyaz ırkın üstünlüğü sağlamak amacıyla, köleliğin devam etmesini isteyen ABD’nin güney eyaletlerinde kurulmuştur. Örgüt üyelerinin giydiği beyaz renkli kukuletalar, topluluğun simgesi haline gelmiştir.

Oy Verdiğiniz İçin Teşekkür Ederiz!


Yazımıza Emoji İle Tepki Veriniz
  • Beğen
  • Muhteşem
  • Hahaha
  • İnanılmaz
  • Üzgün
  • Kızgın

Leave A Reply

Your email address will not be published.